Ən qədim zamanlardan başlayaraq müasir dövrə qədər xalqımızın keçdiyi tarixi yolunu əhatə edən "ODLAR YURDU AZƏRBAYCAN" adlı tammətnli elektron baza Kitabxanamızın əməkdaşları tərəfindən fondumuza daxil olan kitablar və dövri mətbuat materialları, həmçinin bəzi rəsmi saytlar əsasında hazırlanmışdır. Baza mütəmadi olaraq yeniləşdirilir.
Ümumi məlumat
İnzibati–ərazi vahidləri
Tarix
İqtisadiyyat
Mədəniyyət və turizm
Görkəmli azərbaycanlılar
Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsi
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə